Fotky ze školy a akcí

Fotografie z akcí v roce 2017

2018 02 Leden a únor

Tak se děti baví v těchto zimních měsících.

2018 02 Masopust

Masopustní průvod naší školky.

2018 04 Březen Duben

I dalších měsících mají děti co dělat.

2018 02 Tělocvična

Pohyb musí být.

2017-12-Ježíškova nadílka

I do naší školky dorazily dárky.

2017-12-Vánoční besídka

V úterý 19. 12. 2017 od 15 hodin se v naší mateřské škole

konala Vánoční besídka.

2017-12-Přišel Mikuláš

6. prosince i do naší školky zamířil Mikuláš s andělem a čertem

2017-12-Čertovská show

V pondělí 4. 12. 2017 dopoledne uspořádala paní Eva Havlíková v tělocvičně Čertovskou show pro naše děti.

 

2017-12-Děti z naší školky

Ani prosincové počasí nám nebrání si hrát naplno.

2017-11-Umíme si pomáhat

Když si pomůžeme, všechno dokážeme.

2017-11-Podzim ve školce

I na podzim je s čím si hrát

ač počasí nám nechce přát.

2017-11-Halloweenská párty

V úterý 1. listopadu jsme si uspořádali malý dopolední večírek na  téma Halloween.

2017-09-Den IZS

V pátek se na náměstí města Frýdlant konal Den se složkami Integrovaného záchranného systému. Děti si prohlédly sanitku zevnitř, zjistily, co vše musí mít potápěč, posadily se na policejní motorku atd.

2017-09-Kostičky

Takto se našim dětem dařilo stavět ze stavebnice.

2017-06-Den dětí

Dne 1. června jsme uspořádali na naší zahradě Den dětí.

2017-06-Soutěž džus

V červnu žáci naší školy vytvářeli své vlastní džusy. 

2017-04-Čarodějnice

Dne 27. 4. pořádala naše škola Projektový den Čarodějnice v naší škole. 

2017-04-Norská pohádka

27. dubna našim dětem zpříjemnilo den loutkové divadlo hrané v naší tělocvičně.

2017-03-Skřítek Pořádníček

15. března k nám do školy a školky přijela paní Havlíková s programem Jak skřítek Pořádníček učil opičáka Otíka uklízet. Nebyla to ledajaká pohádka. Děti se dobře bavily a navíc se zábavnou formou dozvěděly spoustu informací o třídění odpadu a ekologii.

 

2017-03-Čtenářský koutek

S prvním jarním dnem přibyl do školní družiny čtenářský koutek. Žáci si mohou volně vybírat knížky ze školního fondu a v pohodlí si je čist o přestávkách či v družině. Snažíme se tak podporovat čtenářskou gramotnost dětí. Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.

 

 

 

2017-02-Planetárium

1.2.2017 se žáci základní školy v doprovodu učitelek vydali na cestu ke hvězdám do libereckého planetária. Shlédli krátký animovaný film a mohli si například vyzkoušet, jaké to je, pobývat v meziplanetárním prostoru… Pro všechny to byl skvělý zážitek.

2017-02-Masopust

Jémine, domine, masopust pomine,
masopust přestane, růženec nastane.
Hop, hop, hop!

Masopustní průvod, 24.2.2017