Dokumenty školy

Dokumenty k nahlédnutí:

 

 

Výroční zpráva 2017/2018 Výroční zpráva 2017/2018 Výroční zpráva 2017-2018
Rozvaha 12/17  Rozvaha 12/17  rozvaha 12.17
Rozvaha 12/17 – příloha Rozvaha 12/17 – příloha příloha 12.17
Účetní závěrka 2014 Účetní závěrka 2014 ZŠ a MŠ Bílý Potok Ke stažení – 2014
Účetní závěrka 2015 Účetní závěrka 2014 ZŠ a MŠ Bílý Potok Ke stažení – 2015
Účetní závěrka 2016 Účetní závěrka 2014 ZŠ a MŠ Bílý Potok Ke stažení – 2016
Výroční zpráva 2015-2016 Výroční zpráva 2015-2016  ZŠ a MŠ Bílý Potok Výroční zpráva – 2015-2016
Výroční zpráva 2016-2017 Výroční zpráva 2016-2017  ZŠ a MŠ Bílý Potok Výroční zpráva 2016-2017
Schválený rozpočet pro rok 2017 Rozpočet pro rok 2017 ZŠ a MŠ Bílý Potok Schválený_rozpočet_2017
Etická výchova   Etická výchova
MŠ školní řád 2017 Školní řád platný pro rok 2017  MŠ Školní řád 2017
Školní vzdělávací program 2017 Předškolní vzdělávání ŠVP Předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program 2017 Pro zájmové vzdělávání ve školní družině ŠVP Pro zájmové vzdělávání ve školní družině
Školní vzdělávací program 2016 Škola hrou ŠVP Škola hrou
Návrh rozpočtu pro rok 2018 Návrh rozpočtu pro rok 2018 ZŠ a MŠ Bílý Potok Rozpočet 2018 NÁVRH
Návrh stř. výhledu rozpočtu pro rok 2019-20 Návrh stř. výhledu rozpočtu pro rok 2019-20 ZŠ a MŠ Bílý Potok Stř. výhled rozpočtu 2019-20 – NÁVRH