Projekty

Medonosky školní“

Chtěli bychom přirozeným způsobem seznámit děti MŠ i ZŠ s tím, co všechno včelaření obnáší. Cílem není ze všech dětí vychovat včelaře, ale nechat děti prožít to, jak moc jsou včely pro naší krajinu důležité. Aby děti nezapomněly na pocit, kdy stály v kukle, kolem to bzučelo a chov včel jim samotným dával smysl a důležitost. Díky opravdovému kontaktu s přírodou si upevní znalosti základních podmínek na Zemi. Vzdělávání mimo školní učebnu je vždy mnohem zajímavější. Děti pochopí smysl včel, budou dobře vědět, jakou mají hodnotu, že nám opylují zemědělské plodiny, divoké rostliny a zajišťují tak člověku asi 70% obživy. Pochopí, že výskyt včely medonosné je pro celou přírodu velmi důležitý. Její životní podmínky jsou však v posledních letech velmi ohroženy, a to jak z pohledu obměny zemědělských postupů a výroby, tak změnou klimatu a chorobami včel. Měli bychom podnikat kroky, které povedou k jejich ochraně a zdraví včel, aby mohly dělat svou nenahradietelnou a fascinující činnost. Děti samozřejmě také ochutnají jejich med v rámci školního stravování. Pokud vedeme děti a mládež ke správnému přístupu, lze očekávat, že takové formování bude mít pozitivní dopad v budoucnu a to je cílem tohoto projektu.

 Na začátku myšlenky projektu stálo oslovení zkušeného včelaře, bez takové spolupráce bychom do projektu nemohli vstoupit. Včelař, pan z Bílého Potoka nám pomohl zmapovat vše, co by k realizaci bylo potřeba a nabídl spolupráci ve smyslu péče o včelí úl a spolupráci při návštěv včelstva, konzultace. Bezpečnost dětí by byla plně zajištěna. Pan včelař  má v tomto oboru zkušenosti nejen s chovem včel, ale také s vedení kroužku malých včelařů.

Díky grantu zajistíme vše, co je potřeba, dle schváleného rozpočtu. Již v září školního roku 2020/2021 bychom zařadili do výuky dětí MŠ i ZŠ návštěvy školního včelstva a to vždy po domluvě a za přítomnosti pana včelaře. Pozorovací úl by pan včelař mohl vozit do venkovní učebny na zahradě školy, stěny tohoto úlu jsou průhledné a tak krásně uvidíme, co v úlu děje.

Děkujeme nadaci finanční podporu projektu, který můžeme realizovat.

 V minulosti škola realizovala tyto enviromentálně zaměřené projekty:

Venkovní učebna (dřevěná učebna na školní zahradě se stoly a lavicemi)

Živá učebnice (výsadba ovocných stromů kolem dětského hřiště, využití při prvouce a přírodovědě, poznávání stromů, listů, plodů)

Malé školní arboretum (úprava školní zahrady: keře, lavičky, ohniště, chodníček)

Děti ve křoví (vrbové stavby v obecním parčíku, při procházkách děti prolézají)

Motýlí S.O.S. (palouk s lučními květy v obecním parčíku, sledujeme vývoj motýla na obrázku, keře a květiny by měly lákat motýlky, můžeme je tam pozorovat)

Planeto Země, co v tobě přebývá (kvalitní mikroskopy využívané při výuce)

Ve škole po celý školní rok třídíme odpad a sbíráme drobné kovy.

Chystáme další projekty J