Základní škola

Prioritou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, založený na poskytování kvalitního všeobecného vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatnitelnost v každodenním životě tj. matematická gramotnost, znalost cizích jazyků, výpočetní technika, komunikační a prezenční dovednosti, dodržování společensko-etického kodexu.

Dále se zaměřujeme na přírodu v souladu se zdravým životním stylem, potřebami trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy s orientací na tělovýchovné a sportovní aktivity, péči o zeleň, zvířátka, pěstitelské práce, vytváření vztahu k místu, odkud žáci pochází a kde žijí.

 

 

 

 


Objektivní faktory, které mají
vliv na kvalitu školy:

Škola rodinného typu s nízkým
počtem dětí ve třídách.

Výhodou nižšího počtu
žáků, oproti výuce v městských školách, je příjemná atmosféra a takřka rodinná pohoda.

Bezpečné a harmonické prostředí, kvalitní vzdělání.

Dobré vztahy mezi učiteli a žáky, to podporuje motivaci žáků, dává jim zažít radost z úspěchů.

Učení bez stresu je základní předpoklad pro dobré výsledky v učení.

Získání znalostí a vědomostí

Vlastní objevování poznatků a získávání zkušeností v podobě
kompetencí potřebných pro život.

Dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe.

Prostor pro všestranný rozvoj osobnosti

Klást důraz na etiku a orientaci
v sociálních situacích současného světa

Šíření kladného vztahu k životu

Rozvoj individuálních schopností

Individuální přístup učitele

Týmová spolupráce

Rozvoj osobnosti a uplatnění v kolektivu

Vytváření vztahu člověka k přírodě

Zážitkové učení

Samostatnost

 

Objektivní faktory, které mají vliv na kvalitu školy:

 • Škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách
 • Výhodou nižšího počtu žáků, oproti výuce v městských školách, je příjemná atmosféra a takřka rodinná pohoda
 • Bezpečné a harmonické prostředí, kvalitní vzdělání
 • Dobré vztahy mezi učiteli a žáky, to podporuje motivaci žáků, dává jim zažít radost z úspěchů
 • Učení bez stresu je základní předpoklad pro dobré výsledky v učení

Poslání školy:                       

 • Získání znalostí a vědomostí
 • Vlastní objevování poznatků a získávání zkušeností v podobě kompetencí potřebných pro život
 • Dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe
 • Prostor pro všestranný rozvoj osobnosti
 • Klást důraz na etiku a orientaci v sociálních situacích současného světa
 • Šíření kladného vztahu k životu
 • Rozvoj individuálních schopností
 • Individuální přístup učitele
 • Týmová spolupráce
 • Rozvoj osobnosti a uplatnění v kolektivu
 • Vytváření vztahu člověka k přírodě
 • Zážitkové učení
 • Podpora samostatnosti