soubor ke stažení: úklid covid

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin (MŠ)
 • Při stravování jsou zajištěny rozestupy 2 metry jako ve třídě
 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 • Dále se běžná hygienická pravidla dodržují zvýšenou měrou

 

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
 • Pro čištění a dezinfekci rukou se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI)
 • Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci opakovat
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů, povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
 • Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle)
 • O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál