Informace k provozu škol a školských zařízení březen 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 PDF ke stažení:   provoz školy březen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole o dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy o dětí v přípravném stupni základní školy speciální o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu Základní a střední školy poskytují těmto […]

Čtěte více ...

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020

dokument ke stažení: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020   Od 25. 05. 2020 mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole. Docházka do školy je dobrovolná. Žáci, kteří zůstanou  doma se budou vzdělávat jako doposud. Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit se, zda se bude žák vzdělávat od 25. 05. ve škole.   Harmonogram dne: 7:45 – 8:00 příchod žáků do školy 8:00 – 11:30 dopolední vzdělávací aktivity 11.30 – 12.00 – oběd 12:00 – 15.45 odpolední vzdělávací aktivity dle vzdělávacího obsahu ŠD   Cesta do školy a ze školy: Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy […]

Čtěte více ...

Rozhodnutí o přijetí na ZŠ

Dokument ke stažení: Rozhodnutí -zápis V Bílém Potoce 05.05.2020 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: Níže uvedení uchazeči se přijímají/nepřijímají od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Registrační číslo Výsledek řízení ZŠ/64/2020 Nepřijat(a) – žádost o odklad školní docházky ZŠ/66/2020 Přijat(a) ZŠ/67/2020 Nepřijat(a) – žádost o odklad školní docházky ZŠ/70/2020 Přijat(a) ZŠ/71/2020 Přijat(a) ZŠ/72/2020 Přijat(a) ZŠ/73/2020 Přijat(a) Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě přihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce jeho zákonným zástupcem. Po […]

Čtěte více ...

Pravidla úklidu Covid-19

soubor ke stažení: úklid covid Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin (MŠ) Při stravování jsou zajištěny rozestupy 2 metry jako ve třídě Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce Dále se běžná hygienická pravidla dodržují zvýšenou měrou   Základní pravidla pro provádění úklidu Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou) Pro čištění a dezinfekci rukou se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI) Ředění […]

Čtěte více ...

Návrat do školy Covid19 informace

dokument ke stažení: návrat do školy…covid 19 Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a MŠ Bílý Potok Žáci mají možnost se účastnit vzdělávacích aktivit naší organizace ode dne 25.5.2020. Pohyb žáků v základní škole se řídí níže popsanými principy. Po přečtení je zákonný zástupce povinen vyjádřit písemně (tiskopisem) zájem o docházku do školy do 18.5.2020. Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte (předložený tiskopis) Provozní doba školy: Ranní družina se dle nařízení ruší. Příchod do budovy školy v čase 7:45 – 8:00. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Předávání žáků bude probíhat při příchodu i odchodu pouze u hlavních dveří, škola zajistí dozor svým zaměstnancem. Při příchodu i odchodu si žák provede desinfekci rukou, je připraven bezdotykový dávkovač desinfekce. Mytí rukou bude probíhat po každé vyučovací hodině. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a […]

Čtěte více ...