V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, musí být během zápisů do 1. ročníku ZŠ zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektujeme proto individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň plníme všechny zákonné povinnosti.

do 1. třídy

1.dubna–30. dubna 2021

 

Zákonní zástupci dětí, které mají trvalé bydliště v obci Bílý Potok nebo navštěvovaly naši MŠ, obdrží formuláře poštou. Pro ostatní budou veškeré informace k nahlédnutí i stažení na webových stránkách školy – www.skolabilypotok.cz.

Vyplněné formuláře můžete doručit škole:

  • do poštovní schránky umístěné na dveřích školy
  • do datové schránky: km2mbib
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě na tel.: 605 038 953)

Při žádosti o odklad je potřeba doložit 2 potvrzení (posudek příslušného poradenského zařízení + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Zpracovala: Mgr. Andrea Mráčková                              PhDr. Emil Hanko, ředitel školy