Naše škola v Bílém Potoce patří do malebného kraje Jizerských hor. Žijeme v pěkném přírodním prostředí, které umožňuje dětem poznávat změny přírody během celého školního roku. Toho hlavně využíváme
k vycházkám a výletům do blízkého i vzdáleného okolí.

Prioritou je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, založený na poskytování kvalitního všeobecného vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatnitelnost v každodenním životě tj. matematická gramotnost, znalost cizích jazyků, výpočetní technika, komunikační a prezenční dovednosti, dodržování společensko-etického kodexu.

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační
a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software

a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové
činnosti, odpočinku a relaxace žáků po absolvování výuky
ve škole. Posláním školského zařízení pro zájmové vzdělávání je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé
k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném
prostředí, s profesionálním týmem.

Naším posláním je připravovat dětem a žákům pestrou a přitom vyváženou stravu. Základní naší prioritou je vaření
z čerstvých a kvalitních surovin. I nudličky do polévky máme vlastní výroby.

Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Děti jsou více vedeni k samostatnosti, ale zároveň
ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné
spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Je velmi omezena arogance a agresivita mezi dětmi. Předcházíme šikaně. Dochází k úzkému kontaktu mezi školou a rodiči.