Mateřská škola

Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Děti jsou více vedeny k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Arogance a agresivita mezi dětmi je velmi omezena. Předcházíme šikaně. Škola je v úzkém kontaktu s rodiči.

Do mateřské školy přijímáme děti od věku dvou let.