Školní družina

Školní družina

slouží k odpočinku dětí v době po obědě a k zájmovému vzdělávání, které je zaměřeno na různé aktivity – na činnosti přírodovědné, výtvarné, pracovní, hudební a pohybové.

Poplatek za ŠD je 50 Kč měsíčně.

Žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD.

Telefonní kontakt : družina – 605 065 963 – p. Monika Machačová

Provoz družiny

6.45 – 7.45

11.40 – 16.00

Ranní družina slouží k tomu, aby se zde ráno děti přivítaly, připravily se na výuku a většinou si stihnou i chvilku pohrát. K dispozici mají různé karetní a stolní hry, fotbálek, stavebnice,  plno dětských knih a encyklopedií.

Každý den v době po obědě čteme dětem pohádku, rozvíjíme u nich čtenářkou gramotnost, s důrazem na pochopení textu a zpětnou vazbu. Vždy první středu v měsíci nás vítá paní knihovnice L. Cudráková v místní knihovně, kde se děti dozví o nových knížkách.

Připravované kroužky pro školní rok 2020/ 2021:

pondělí   – zábavná výtvarka

úterý        – keramika, cvičení s hudbou (od 15 hod.)

středa      – lidové písničky s flétničkou a kytarou

čtvrtek    – šikovné ručičky

pátek       – malé vařeníčko (lichý týden)

Velký důraz klademe na pobyt dětí venku na hřišti, za špatného počasí využíváme tělocvičnu na  pohybové a míčové hry.  V průběhu roku pořádáme různé soutěže a společné hry v duchu ,,fair play“.

U dětí odporujeme citlivé vztahy k lidem, ohleduplnost, bráníme agresivitě, vedeme je k otevřené komunikaci, spolupráci a respektování jeden druhého.

Učíme děti chránit přírodu a životní prostředí, myslet ekologicky, vytvářet si kolem sebe příjemné a estetické prostředí. Seznamujeme děti se zásadami zdravého životního stylu.

Využíváme výukové programy na počítačích, videoprojektor a mikroskop. Každý měsíc si nezapomeneme připomenout důležité svátky v kalendáři, vyrábíme dárečky a přáníčka.

Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Rozvíjíme u nich zručnost a jemnou motoriku, vlastní tvořivost a fantazii.

Je pro nás prioritou, aby se dětem v družině líbilo, všichni byly součástí kolektivu, aby zažily legraci a přitom se naučily něco nového.